VELKOMMEN TIL LINEDANCERS 3000.

Vi danser i salen Fiolgade 17 onsdage fra 10-12 med holdet for Parkinson og bevægelseshæmmede

og hver onsdag fra kl. 17.30  i drengenes gymnastiksal, bygning 1, Helsingør Byskole, Marienlyst Allé.

Dig og mig og Linedance!

Hold:  kl. 17.30 - 18.30 nybegyndere
       kl. 18.45 - 19.45 begyndere
     kl. 20.00 - 21.00 let øvede

 

Generalforsamling

Fredag, den 31. marts 2017, kl. 18:30

 

 

 

1: Valg af dirigent

2: Valg af stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning v/formanden

4: Godkendelse af årsregnskab 2016

5: Forelæggelse af budget 2017

6: Indkomne forslag

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    Næstformand: Heidi er villig til genvalg

    Kasserer:  Søren – villig til genvalg

    Medlem: Susie – villig til genvalg

8: Valg af Revisor og revisorsuppleant.

9. Evt.

 

 

Forslag skal skriftlig være formand Karsten Hansen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 


Kom og prøv at danse linedance, få en gratis prøvetime og se om det er noget for dig :-)

medlem af DGI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 


Tider for  sæsonen 2016/17

Nybegyndere: 17.30 - 18.30
Begyndere: 18.45 - 19.45
Letøvede: 20.00 - 21.00
 


 
Siden er sidst opdateret 12 oktober 2016
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktør: Kirsthen Hansen (kisser)

 


 VIGTIGT 
  Vi er så heldige at der er blevet lavet nyt gulv i vores sal, men det betyder desværre at vi ikke må have udendørs fodtøj eller noget der laver mærker, så HUSK skiftesko.